Tango škola - početak kurseva u 2009.godini

Tango škola Beogradske Tango Asocijacije obaveštava sve zainteresovane da će početni kurs argentinskog tanga biti organizovan od januara 2009.godine.

Početak kursa: subota, 17.januar 2009.godine u 19.00 časova.
Adresa: Muzička škola "Dr.Vojislav Vučković" -  Kondina 6
Termini: subota 19.00-20.00
             nedelja 19.00-20.00
Teme kursa: Argentinski tango, milonga i tango vals

Prijavljivanje za januarski tango kurs  

Istovremeno, obaveštavamo sve članove BTA da se od 17.januara nastavljaju i tango kursevi za srednju i višu grupu u starim terminima.
Termini za srednju grupu - subota i nedelja od 20.00-21.00
Termini za vi
šu grupu - subota i nedelja od 21.00-22.00