Početak tango škole

Tango škola Beogradske Tango Asocijacije organizuje jesenji kurs argentinskog tanga za početnike.
Početak kursa: Subota, 18.septembar 2010.godine u 19.00 časova.
Adresa: Muzička škola "Dr.Vojislav Vučković" -  Kondina 6
Termini: subota 19.00-20.00
             nedelja 19.00-20.00
Teme kursa: osnovne tehnike tanga (komunikacija i osnove improvizacije, tehnike pokreta u tempu i kontratempu, tehnike disocijacije, muzikalnost i uvod u salonski tango), uvod u milongu i tango vals. 


Prijavljivanje za jesenji tango kurs
 


Tango kursevi za srednju i višu grupu takodje se nastavljaju od subote 18.septembra 2010.godine u uobičajenim terminima:
Srednja grupa: subota i nedelja od 20.00-21.00
Viša grupa: subota i nedelja od 21.00-22.00