Pripreme za Tango Festival

BTA nastavlja sa letnjom školom tanga i pripremama za festival u Muzičkoj školi "Vučković" od 15.avgusta do 02.septembra 2006.godine. 

Termini: 

Početne grupe: utorak 19.00-20.00, subota 19.00-20.00

Srednja i viša grupa: utorak 20.00-21.00, subota 20.00-21.00